مقدونیه در مرزهای خود با یونان اعلام وضعیت اضطراری کرد

مقدونیه در مرزهای خود با یونان اعلام وضعیت اضطراری کرد
نگارش از Euronews

دولت مقدونیه روز پنجشنبه در جنوب این کشور و در مرزهای خود با کشور یونان وضعیت اضطراری اعلام کرد. مقدونیه با بحران ورود انبوه پناهجویان روبروست

دولت مقدونیه روز پنجشنبه در جنوب این کشور و در مرزهای خود با کشور یونان وضعیت اضطراری اعلام کرد. مقدونیه با بحران ورود انبوه پناهجویان روبروست. بسیاری از این افراد برای رفتن به دیگر کشورهای غرب اروپا مرزهای مقدونیه را انتخاب می کنند.

یکی از پناهجویان گرفتار در مرز گفت: «اینجا وضعیت بسیار نامناسبی وجود دارد. مردم روی جاده می خوابند. هیچکس به ما توجهی نمی کند. ما از دیروز اینجا هستیم و همینجا می خوابیم. نه غذایی هست، نه آبی.»

پناهجوی دیگری از افغانستان گفت: «ما شب اینجا رسیدیم، صبحدم هوا سرد است. بخصوص بچه ها مریض می شوند.»

در روزهای گذشته، هزاران نفر از کشورهای سوریه، سومالی، پاکستان، افغانستان و عراق در حد فاصل مرزهای جنوبی مقدونیه و یونان مستقر شده اند. دولت یونان برای مقابله با موج پناهجویان از نیروهای پلیس و ارتش استفاده می کند.

مطالب مرتبط