شهرک علوم و فنآوری پاریس در شعله های آتش سوخت

شهرک علوم و فنآوری پاریس در شعله های آتش سوخت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه شهرک علوم و فنآوری پاریس، آتش نشانان شش ساعت زمان نیاز داشتند تا شعله های اتش را خاموش کنند. نزدیک به ده هزار متر مربع از این موزه خسارت

خبر کوتاه

شهرک علوم و فنآوری پاریس، آتش نشانان شش ساعت زمان نیاز داشتند تا شعله های اتش را خاموش کنند. نزدیک به ده هزار متر مربع از این موزه خسارت جدی دیده است.

مطالب مرتبط