اهداء صدها چادر و کیسه خواب به مهاجران در فستیوال زیگت مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اهداء صدها چادر و کیسه خواب به مهاجران در فستیوال زیگت مجارستان

برگزار کنندگان فستیوال بین المللی موزیک زیگت در مجارستان با توجه به بحرانی بنام مهاجرت، امسال با ایده جدیدی این جشنواره را برگزار کردند.

آنان از مجارها و گردشگرانی از گوشه و کنار دنیا که برای تفریح و شرکت در این فستیوال چادر زده بودند خواستند تا اگر مایل بودند چادرها و کیسه خواب های خود را در پایان جشنواره به مهاجران و پناهجویان هدیه دهند.

امسال حداقل ۱۰۰ هزار مهاجر وارد مجارستان شده اند. گروه هایی از آنان شب ها را در جنگل ها، ایستگاه های قطار، و نیز خیابان های بوداپست، پایتخت، سر می کنند.

تعدادی از صدها مهاجری هم که این روزها از ترکیه وارد یونان می شوند مجارستان را بعنوان مقصد نهایی خود انتخاب می کنند.

در حالی که دولت مجارستان برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز خود با صربستان حفاظی ۱۷۵ کیلومتری احداث می کند، همدردی موسیقی دوستان و صدها کیسه خواب و چادرهای اهدایی آنان می تواند سرپناه و استراحت گاهی باشد برای پناهجویان در روزهای سخت آواره گی و بلاتکلیفی.