اعتصاب پزشکان در غنا برای دو هفته دیگر ادامه می یابد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب پزشکان در غنا برای دو هفته دیگر ادامه می یابد

خبر کوتاه

پزشکان در غنا اعتصاب خود را برای دو هفته دیگر ادامه می دهند.

آنها در مخالفت با سیاست های دولت در زمینه کاهش هزینه های عمومی از دو هفته پیش دست به اعتصاب زده و خواستار افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت شغلی خود هستند.

دولت غنا برای دریافت کمک ۹۱۸ میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول سیاست های سختگیرانه اقتصادی در پیش گرفته است.