کشف یک استخر پرآب در زیر هرم کوکولکان در مکزیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف یک استخر پرآب در زیر هرم کوکولکان در مکزیک

باستانشناسان یک استخر بزرگ پر از آب در زیر هرم کوکولکان در مکزیک یافته اند. اهرام مکزیک جزو عجایب هفت گانه جهان هستند.

حداکثر عمق آب در این استخر به ۲۰ متر هم می رسد. به گفته دانشمندان این استخر بزرگ نشان می دهد که مایاها بدلیل مذهبی اهرامشان را بر روی حوضچه آب بنا می کرده اند.

دنیسه آرگوت از موسسه ملی انسان شناسی و تاریخ مکزیک می گوید: “اکنون می دانیم که در بخش های زیادی از فونداسیون این هرم آب وجود داشته است. با درنظرگرفتن مفهوم زهدان مادر و اینکه آب اصل و ذات زندگی است، ما به دو عبارت می رسیم که معنای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. بعلاوه به این نمادها اگر آسمان را بیافزاییم می توان گفت ساخت این اهرام کاملا ادامه اندیشه های مذهبی مایاها در مکزیک است.”

امروزه، چیچن ایتزا، شهری که اهرام مایاها قرار دارد بدل به یکی از مهمترین مناطق توریستی در مکزیک شده است.

Virtual visit. www.inah.gob.mx/