دومین انتقاد شدید بلر از نامزد محبوب حزب کارگر بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دومین انتقاد شدید بلر از نامزد محبوب حزب کارگر بریتانیا

تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، بار دیگر با حمله به جرمی کوربین، یکی از نامزدهای محبوب ریاست حزب کارگر این کشور، هشدار داد که انتخاب او برای این سمت ، این حزب را در خطر نابودی قرار خواهد داد.

بنابر گزارش روزنانه گاردین، او گفته که حزبش با چشمانی بسته به سوی پرتگاهی می رود که در آن صخره های برانی قرار دارد.

او همچنین افزوده که آقای کوربین هیچ طرح جدیدی را ارائه نکرده است.

آخرین نظر سنجیها نشان می دهد که آقای کوربین، به راحتی بیش از پنجاه درصد آراء را بدست خواهد آورد.

ظاهرا آقای بلر که به تمایل به حزب راست میانه بریتانیا شهرت دارد، نمی تواند رهبری شخصی را که به گرایشهای چپ افراطی و نئو مارکسیستی مشهور است در راس این حزب بپذیرد.

جانشین اد میلیبند، حدود یک ماه دیگر و از طریق انتخابات درون حزبی تعیین خواهد شد.