بولیوی می خواهد روابط خود را با آمریکا از سربگیرد

بولیوی می خواهد روابط خود را با آمریکا از سربگیرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه اووه مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در دیدار با پیتر برنان، کنسول آمریکا در لاپاس، پایتخت بولیوی اظهار امیدواری کرد دو کشور روابط کامل خود را

خبر کوتاه
اووه مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در دیدار با پیتر برنان، کنسول آمریکا در لاپاس، پایتخت بولیوی اظهار امیدواری کرد دو کشور روابط کامل خود را از سر بگیرند.

وی با اشاره به بازگشایی سفارتخانه های آمریکا و کوبا پس از قریب به نیم قرن، تاکید کرد بولیوی نباید خارج از دایرۀ روابط آمریکا قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری ها، دیپلمات آمریکایی با اشاره به اینکه گشایش سفارتخانه نیاز به مذاکرات و گام های بعدی دارد، اظهار امیدواری کرد این بازگشایی به زودی انجام شود.

روابط دو کشور از سال ۲۰۰۸ و در پی اخراج سفیر آمریکا از بولیوی به اتهام همکاری با احزاب راست علیه دولت به تیرگی گراییده است.

مطالب مرتبط