بولیوی می خواهد روابط خود را با آمریکا از سربگیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بولیوی می خواهد روابط خود را با آمریکا از سربگیرد

خبر کوتاه
اووه مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در دیدار با پیتر برنان، کنسول آمریکا در لاپاس، پایتخت بولیوی اظهار امیدواری کرد دو کشور روابط کامل خود را از سر بگیرند.

وی با اشاره به بازگشایی سفارتخانه های آمریکا و کوبا پس از قریب به نیم قرن، تاکید کرد بولیوی نباید خارج از دایرۀ روابط آمریکا قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری ها، دیپلمات آمریکایی با اشاره به اینکه گشایش سفارتخانه نیاز به مذاکرات و گام های بعدی دارد، اظهار امیدواری کرد این بازگشایی به زودی انجام شود.

روابط دو کشور از سال ۲۰۰۸ و در پی اخراج سفیر آمریکا از بولیوی به اتهام همکاری با احزاب راست علیه دولت به تیرگی گراییده است.