سرپناهی برای پانصد مهاجر افغان در پارک های یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سرپناهی برای پانصد مهاجر افغان در پارک های یونان

نزدیک به پانصد پناهجوی افغان در پارک آرئوس در مرکز شهر آتن، پایتخت یونان در زیر چادر زندگی می کنند. دولت یونان به رغم بحران مالی که این روزها با آن دست به گریبان است، قرار است ساختمان هایی برای اسکان موقت این مهاجران احداث کند تا از این وضعیت بغرنج نجات پیدا کنند.

یکی از پناهجویان افغان می گوید: «ما در افغانستان مشکلات زیادی داریم که شما نمی دانید. مثلا این که معلوم نیست مردم به چه دلیلی کشته می شوند. طالبان هست، داعش هست.»

بیشتر مهاجران افغان می خواهند یونان را ترک کنند و به کشورهای دیگر اروپا مثل آلمان، سوئد و بریتانیا بروند. اما تا زمانی که در یونان به سر می برند، دولت و سازمان های خیریه یونان مجبورند به آنها کمک کنند.

خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: «این پانصد مهاجر از پارک منتقل خواهند شد و سر پناه پیدا خواهند کرد. ولی بعد چه؟ گروه های بعدی که به آتن می رسند چه خواهند کرد؟

تعداد افرادی که همه روزه به جزایر یونان در دریای اژه می آیند به طرز رقت باری رو به افزایش است و یونان قادر نیست به وضعیت این همه پناهنده رسیدگی کند. باید دانست که این نه فقط مشکل یونان و ایتالیا، بلکه مشکل تمام اروپاست.»