ادامه آتش سوزی در بیست نقطه کالیفرنیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه آتش سوزی در بیست نقطه کالیفرنیا

خبر کوتاه

مناطق مختلف کالیفرنیا همچنان در بیست آتش سوزی که سراسر این ایالت آمریکا را در بر گرفته می سوزند.

بیش از نه هزار مامور آتش نشانی با این آتش سوزی گسترده مقابله می کنند.

تاکنون هزاران نفر از محل سکونت خود جابجا شده اند.