ادامه آتش سوزی در بیست نقطه کالیفرنیا

ادامه آتش سوزی در بیست نقطه کالیفرنیا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مناطق مختلف کالیفرنیا همچنان در بیست آتش سوزی که سراسر این ایالت آمریکا را در بر گرفته می سوزند. بیش از نه هزار مامور آتش نشانی با این آتش

خبر کوتاه

مناطق مختلف کالیفرنیا همچنان در بیست آتش سوزی که سراسر این ایالت آمریکا را در بر گرفته می سوزند.

بیش از نه هزار مامور آتش نشانی با این آتش سوزی گسترده مقابله می کنند.

تاکنون هزاران نفر از محل سکونت خود جابجا شده اند.

مطالب مرتبط