کالیفرنیا همچنان در آتش می سوزد

کالیفرنیا همچنان در آتش می سوزد
نگارش از Euronews

آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا ادامه دارد و علیرغم تلاش آتش نشان ها، هنوز این آتش سوزی ها مهار نشده است. بیش از هجده هزار هکتار از اراضی جنگلی دچار

آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا ادامه دارد و علیرغم تلاش آتش نشان ها، هنوز این آتش سوزی ها مهار نشده است. بیش از هجده هزار هکتار از اراضی جنگلی دچار حریق شده و تعدادی از خانه های مسکونی نیز در اثر این آتش سوزی ها صدمه دیده است.

دست کم ۸۰۰۰ مامور آتش نشانی برای خاموش کردن این آتش سوزی ها که از هفتۀ پیش آغاز شده، بسیج شده اند. یک مامور آتش نشانی نیز در تلاش برای مهار این آتش سوزی ها جان خود را از دست داده است.

در مجموع هجده آتش سوزی در مناطق مختلف این ایالت بوقوع پیوسته و به گفتۀ مقامات این ایالت، به دلیل وزش باد، این آتش سوزی ها در حال گسترش هستند.

جری براون، فرماندار کالیفرنیا حالت فوق العاده در این ایالت برقرار کرده و ۱۲ هزار نفر از ساکنان مناطقی که طعمۀ حریق شده اند به مناطق دیگر انتقال یافته اند.

مطالب مرتبط