پیدا شدن جسد یک عکاس مطبوعاتی در مکزیکوسیتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیدا شدن جسد یک عکاس مطبوعاتی در مکزیکوسیتی

جسد روبن اسپینوزا، عکاس مطبوعاتی مکزیکی که برای یک مجله تحقیقاتی کار می کرد، بهمراه اجساد چهار زن دیگر در مکزیکو سیتی یافت شد.

روبن اسپینوزا برای مجله «پروسه سو» و دیگر مجلات مکزیک کار می کرد و اخیرا بخاطر تهدید از ایالت ساحلی وراکروس به مزیکوسیتی رفته بود. مقامات گفته اند که آثار شلیک دو گلوله بر جسد روبن اسپینوزا قابل مشاهده است.

بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران که وراکروس را مکانی خطرناک برای روزنامه نگاران دانسته، از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۱۱ روزنامه نگار در این ایالت کشته شده اند.