فرد شماره دو طالبان جانشین ملا عمر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرد شماره دو طالبان جانشین ملا عمر شد

به دنبال اعلام مرگ ملا عمر، رهبر طالبان، اختر محمد منصور، فرد شماره دو این گروه، بعنوان رهبر جدید آن انتخاب شد.

بنابر گزارشها، این تصمیم در جلسه چهارشنبه شب شورای طالبان گرفته شده است.

اعلام مرگ رهبر طالبان دو موضوع مذاکرات صلح با دولت افغانستان و بالا آمدن رقیبی همچون گروه داعش را تحت تاثیر قرار داده است.

هارون میر، تحلیلگر سیاسی، با بیان این داعش هشداری برای طالبان محسوب می شود، می گوید: “برای مثال داعش طالبان را از بخشهایی از شرق ننگرهار بیرون راند. این همچنین خطری برای روند صلح است چون فکر نمی کنم که همه طالبان موافق این روند باشند. ممکن است برخی از فرماندهان میدانی طالبان، صلح را نپذیرند و عضو داعش شوند.”

دولت افغانستان روز چهارشنبه رسما از مرگ ملا عمر در بیمارستانی در پاکستان در بیش از دو سال پیش خبر داد.

طالبان هم طی بیانیه ای مرگ او را تایید کرده است.