کشف قدیمی ترین دندان انسان متعلق به ۵۶۰ هزار سال پیش در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف قدیمی ترین دندان انسان متعلق به ۵۶۰ هزار سال پیش در فرانسه

خبر کوتاه

قدیمیترین باقی مانده بدن انسان که دندانی است متعلق به ۵۶۰ هزار سال پیش در ارتفاعات پیرنه شرقی فرانسه کشف شد.

دو دانشجوی جوان باستانشناسی که بطور داوطلبانه در حال تحقیق درباره منشاء انسان بودند به این کشف مهم نایل شدند.