اهدای خون و موسیقی رایگان در زادگاه دراکولا

اهدای خون و موسیقی رایگان در زادگاه دراکولا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یک جشنواره موسیقی در کشور رومانی بلیت های ورودی خود را به رایگان در اختیار اهداکنندگان خون می گذارد. رومانی به عنوان زادگاه دراکولا (خون

خبر کوتاه

یک جشنواره موسیقی در کشور رومانی بلیت های ورودی خود را به رایگان در اختیار اهداکنندگان خون می گذارد.

رومانی به عنوان زادگاه دراکولا (خون آشام افسانه ای) شهرت دارد، و گردانندگان جشنواره امیدواراند که با این ابتکار عمل، شهروندان کشورشان را به اهدای خون بیشتر تشویق کنند.

رومانی یکی از پایین ترین نرخ های اهدای خون در اروپا را دارد و با کمبود خون در بخش خدمات پزشکی مواجه است.

مطالب مرتبط