نگاهی به مدال آوران نخستین روز بازی های المپیک جوانان در قاره اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاهی به مدال آوران نخستین روز بازی های المپیک جوانان در قاره اروپا

در نخستین روز بازی های المپیک جوانان در قاره اروپا ورزشکاران آینده دار در رشته های گوناگون به رقابت پرداختند.

در دومیدانی و در ۲۰۰۰ متر دختران، یاسمین باکر از هلند به مدال طلا رسید. ورزشکاران روسیه و مجارستان هم دوم و سوم شدند.

در بخش پسران این ماده، استفان اشمیت از اتریش روی سکوی نخست ایستاد. جایگاه دوم و سوم هم به ورزشکاران اهل اسلوونی و فرانسه رسید.

الکسی سانسوف از مولداوی مدال طلای شنای ۲۰۰ متر آزاد را به گردن آویخت. شناگران آلمانی و مجار هم روی سکوی دوم و سوم ایستادند.

ماریا کلودیا گادیا از رومانی به مدال طلای شنای ۴۰۰ متر آزاد رسید. ۲ شناگر آلمانی هم دوم و سوم شدند.

در چهار در صد متر آزاد هم مدال طلا به روسیه رسید. آلمان و ترکیه هم روی جایگاه دوم و سوم ایستادند.