آمریکا انتخابات بوروندی را ناسالم می داند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
آمریکا انتخابات بوروندی را ناسالم می داند

همان طور که انتظار می رفت، نام پیر انکورونزیزا برای بار سوم به عنوان پیروز انتخابات رئیس جمهوری بوروندی اعلام شد. او در این انتخابات که آمریکا، و بسیاری دیگر از کشورهای غربی در سلامت آن تردید کرده اند، نزدیک به هفتاد درصد آرا را کسب کرده است.

گروه های مخالف سیاسی این کشور انتخابات روز سه شنبه را تحریم کرده بودند. بر اساس قانون اساسی بوروندی، یک فرد نمی تواند بیش از دو دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود.

آلن نیامیتوه، وزیر خارجه بوروندی گفت: «ناظران دعوت شده بودند. اگر سازمان ها خودشان تصمیم گرفتند که ناظران شان را با این که دعوت شده اند، به اینجا نفرستند، دلیلش را نباید در کشور دعوت کننده پیدا کنید. ما فکر می کنیم کسی نمی تواند انتخاب مردم در یک کشور مستقل را نادیده بگیرد یا این که آن را تفسیر به رأی کند.»

بوجومبورا، پایتخت کشور سه و نیم میلیونی بوروندی در مرکز آفریقا، در هفته های اخیر شاهد درگیری های خونین میان مخالفان آقای انکورونزیزا و نیروهای ارتش این کشور بوده است.