رئیس سابق زندانی در رومانی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

رئیس سابق زندانی در رومانی به ۲۰ سال زندان محکوم شد
نگارش از Euronews

الکساندر ویشینسکو، رئیس سابق یکی از مخوف ترین زندان های دوره کمونیستی رومانی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. رسیدگی به اتهامات ویشینسکوی ۸۹ ساله از

الکساندر ویشینسکو، رئیس سابق یکی از مخوف ترین زندان های دوره کمونیستی رومانی به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

رسیدگی به اتهامات ویشینسکوی ۸۹ ساله از سپتامبر گذشته آغاز شد. اتهام او جنایت علیه بشریت و تلاش برای پاکسازی زندانیان سیاسی عنوان شده است. دست کم ۱۴ زندانی در دوره ریاست او طی سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۳، در سکوت جان باختند.

در زمان صدور حکم، این افسر سابق رومانی در دادگاه حضور نداشت. ویشینسکو ده روز فرصت دارد تا به حکم دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر کند.

۲۵ سال پس از سقوط رژیم توتالیتر رومانی این اولین دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی در این کشور است.

مطالب مرتبط