مشاور ورزشی سازمان ملل: ریاست فیفا را به یک زن بسپارید

مشاور ورزشی سازمان ملل: ریاست فیفا را به یک زن بسپارید
نگارش از Euronews

پس از آنکه روز دوشنبه فیفا از قصد خود برای تشکیل کمیته ای اجرایی با هدف پیشنهاد انجام اصلاحاتی در این نهاد خبر داد، ویلفرید لِمکه، مشاور ویژه دبیرکل

پس از آنکه روز دوشنبه فیفا از قصد خود برای تشکیل کمیته ای اجرایی با هدف پیشنهاد انجام اصلاحاتی در این نهاد خبر داد، ویلفرید لِمکه، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور ورزشی، مشخصات مطلوب رئیس این کمیته اجرایی را از نظر خود برشمرد.

ویلفرد لمکه می گوید: «این فرد باید بسیار آزاد و مستقل باشد. او نباید در رسیدن به این سمت هیچگونه نفع مالی داشته باشد. او باید از لحاظ اقتصادی کاملا مستقل باشد. اگر نظر من را بخواهید، بد نیست که اروپایی نباشد، چرا که این شرایط را برای رسیدن به یک مصالحه خوب بهتر می کند.»

مشاور بان کی مون در امر ورزش برای توسعه و صلح که سابقه همکاری با سپ بلاتر را نیز دارد، گفته رئیس فیفا را یک قربانی نمی داند. وی همزمان عدم نظارت بلاتر بر گردش مالی فیفا و فعالیت افراد را از اشتباهات بد او بر شمرده است.

او همچنین پیشنهاد کرده برای ایجاد تغییری اساسی در فیفا، ریاست این نهاد به یک زن سپرده شود.

مطالب مرتبط