تصویربرداری نوین در خدمت باستان شناسی اسرائیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویربرداری نوین در خدمت باستان شناسی اسرائیل

خبر کوتاه

باستان شناسان اسرائیلی توانستند به کمک فناوریهای پیشرفته تصویربرداری دیجیتال، محتوای متنی را که روی پوست نوشته شده بود و قدمتی ۱۵۰۰ ساله داشت کشف و بازخوانی کنند.

این نوشته ۴۵ سال پیش در همان منطقه ای یافت شد که طومارهای دریای مرده کشف گردید.