قدردانی بخاطر جستجوی جانیان جنگ جهانی دوم

قدردانی بخاطر جستجوی جانیان جنگ جهانی دوم
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یک زوج آلمانی به نامهای بئاته و سرج کلاسفلد بالاترین نشان کشور آلمان را در سفارت این کشور در فرانسه دریافت کردند. این زوج برای چهار دهه

خبر کوتاه

یک زوج آلمانی به نامهای بئاته و سرج کلاسفلد بالاترین نشان کشور آلمان را در سفارت این کشور در فرانسه دریافت کردند.

این زوج برای چهار دهه تلاش برای شناسایی جانیان جنگ جهانی دوم مورد قدردانی قرار گرفتند.

آنها در دهه هفتاد میلادی توانسته بودند محل اختفای کلاوس باربی، معروف به قصاب لیون، را شناسایی کنند.

مطالب مرتبط