تجمع درخواست اجرای عدالت برای جوان سیاه پوست در نیویورک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع درخواست اجرای عدالت برای جوان سیاه پوست در نیویورک

 *خبر کوتاه*

تعدادی از مردم آمریکا با تجمع در نیویورک، خواهان اجرای عدالت برای اریک گرنر شدند.

این جوان سیاه پوست، سال گذشته هنگام بازداتش توسط پلیس آمریکا خفه شد.