برکناری مخالفان توافق یونان با وام دهندگان در کابینه این کشور

برکناری مخالفان توافق یونان با وام دهندگان در کابینه این کشور
نگارش از Euronews

به دنبال مخالفت برخی از مقامات یونانی با طرح پیشنهادی نخست وزیر این کشور به پارلمان برای تشدید تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر وام دهندگان به یونان،

به دنبال مخالفت برخی از مقامات یونانی با طرح پیشنهادی نخست وزیر این کشور به پارلمان برای تشدید تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر وام دهندگان به یونان، الکسیس تسیپراس، از ایجاد تغییراتی در کابینه خود خبر داد.

وزیر انرژی و زیرساختها، معاون وزیر دارایی، وزرای کار و دفاع از کسانی بودند که هزینه مخالفت خود را با طرح پیشنهادی نخست وزیر که به تصویب پارلمان هم رسید پرداخت کردند.

اما نخست وزیر یونان، اوکلید تساکالوتوس، وزیر تازه منصوب دارایی و مامور مذاکره با شرکای اروپایی این کشور را در سمت خود ابقا کرد.

این اولین تغییر در کابینه نخست وزیر جدید یونان که شش ماه پیش به قدرت رسید می باشد.

خبرنگار یورونیوز در آتن، با بیان این که انجام این تغییرات در کابینه برای نخست وزیر همچون جاده یک طرفه است، می گوید: “به دنبال خودداری اعضای چپ افراطی کابینه از حمایت از توافق جدید با وام دهندگان به یونان، نخست وزیر خواست پیامی را به داخل و همچنین خارج از این کشور بفرستد و آن این است که او مصمم به انجام اصلاحاتی است که روز دوشنبه در بروکسل با آن موافقت کرده بود.”

مطالب مرتبط