مسدود شدن یکی از سواحل فرانسه به دستور پادشاه عربستان

مسدود شدن یکی از سواحل فرانسه به دستور پادشاه عربستان
نگارش از Euronews

خانواده سلطنتی عربستان سعودی می خواهد از ساحل فرانسه، بدون حضور فرانسوی ها بهره ببرد. بدستور پادشاه سلمان ساحل عمومی والوریس مسدود شده تا تمام و

خانواده سلطنتی عربستان سعودی می خواهد از ساحل فرانسه، بدون حضور فرانسوی ها بهره ببرد.

بدستور پادشاه سلمان ساحل عمومی والوریس مسدود شده تا تمام و کمال در اختیار پادشاه عربستان سعودی قرار بگیرند. قرار است وی و دهها تن از همراهانش پس از پایان ماه رمضان، هفته آینده، به کاخ خصوصی پادشاه عربستان سعودی در جنوب فرانسه و در شهر نیس سفر کنند.

پادشاه از مقامات فرانسوی خواسته است تا این ساحل به روی عموم بسته شود. معضل اصلی اینجاست که این درخواست بر خلاف قوانین فرانسه است. مسدود کردن این ساحل که در توافقهای پشت پرده با فرماندار این منطقه انجام گرفته، باعث اعتراضات زیادی شده است.

مقامات عر بستان سعودی می گویند به دلیل تدابیر امنیتی خواستار بستن این ساحل شده اند و مخالفان وی در فرانسه می گویند تدابیر امنیتی تنها در صورت سفر رسمی پادشاه قابل اجرا است نه زمانی که وی می خواهد به کاخ خود بیاید و در سفر تفریحی قرار دارد.

مطالب مرتبط