پوشش درمانی پانزده میلیون نفر مبتلای به ایدز ممکن شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پوشش درمانی پانزده میلیون نفر مبتلای به ایدز ممکن شد

خبر کوتاه
تحت پوشش درمان قرار دادن پانزده میلیون نفر مبتلای به بیماری ایدز خصوصا در آفریقا، ۹ ماه زودتر از موعد مقرر عملی شد. موعدی که سازمان ملل متحد برای رسیدن به این هدف تعیین کرده بود، پایان سال جاری میلادی بود.