بازداشت یکی از وزرای سابق در پرتغال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت یکی از وزرای سابق در پرتغال

خبر کوتاه
اِرماندو وارا، وزیر سابق جوانان و ورزش پرتغال روز جمعه بازداشت شد.

او با اتهامات فساد، تقلب مالیاتی و پولشویی روبرو است.

اِرماندو وارا متهم است که در پرونده فساد مالی ژوزه سوکراتش، نخست وزیر سابق پرتغال دست داشته است.

ژوزه سوکراتش که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ نخست وزیر پرتغال بود اینک در بازداشت موقت به سر می برد.