زنده شدن سنت سحرخوانی در بیت المقدس

زنده شدن سنت سحرخوانی در بیت المقدس
نگارش از Euronews

سحرخوانی یکی از رسوم قدیمی در کشورهای خاورمیانه در طول ماه رمضان است که اینک بار دیگر در بیت المقدس اجرا می شود. سحرخوانان در تاریکی شب با صدای طبل و

سحرخوانی یکی از رسوم قدیمی در کشورهای خاورمیانه در طول ماه رمضان است که اینک بار دیگر در بیت المقدس اجرا می شود.

سحرخوانان در تاریکی شب با صدای طبل و آوازهای برگرفته از قرآن، وقت سحر را به مردم در محله تاریخی بیت المقدس یادآوری می کنند.

سنت سحرخوانی در عمل به تدریج کمرنگ شده است.

یکی از سحرخوانان بیت المقدس می گوید: «در ابتدا ما شنیدیم که در گذشته سحرخوانان زیادی وجود داشتند اما بعد برای سالها شخصیت سحرخوان وجود نداشته است. ما تصمیم گرفتیم که این سنت قدیمی فلسطینی را در بیت المقدس و بویژه در محله تاریخی آن زنده کنیم.»

سحرخوان به طور سنتی فردی مورد احترام مردم است که نام ساکنان شهر را به خاطر دارد و آنها را با صدا زدن نامشان بیدار می کند و به خوردن سحری دعوت می کند.

امروزه در پی تضعیف سنتها در کشورهای عربی و نفوذ روزافزون سایر فرهنگها، سنت سحرخوانی رو به افول گذاشته اما در بیت المقدس این سنت بار دیگر زنده شده است.

مطالب مرتبط