تشییع جنازه عده ای از قربانیان کشتار سربرنیتسا در بیستمین سالگرد این واقعه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تشییع جنازه عده ای از قربانیان کشتار سربرنیتسا در بیستمین سالگرد این واقعه

در بیستمین سالگرد کشتار سربرنیتسا در بوسنی، اجساد ۱۳۶ تن از قربانیان که در یک گور دسته جمعی پیدا شده بودند، در میان اشک و نیایش خانواده ها تشییع شدند.

پیکر کشته ها به شهری در شرق بوسنی منتقل و آنجا به خاک سپرده خواهند شد.

میرزا بکتیچ برادر یکی از قربانیان می گوید: “غمگین هستم، بخصوص اینکه برای خاکسپاری، ۲۰ سال انتظار کشیدیم حالا تنها چند تکه اسکلت را به خاک می سپاریم.”

دیگری که داغدار پدرش است، می گوید: “هیچگاه پدرم را پیدانکردم، امروز پدربزرگم، برادر شوهرم و فرزندانش و شوهر خواهرم را به خاک می سپارم.”

در سال ۱۹۹۵ شبه نظامیان صرب به فرماندهی راتکو ملادیچ در سربرنیتسا بیش از هشت هزار مسلمان را کشتند و آنها را به درون گورهای دسته جمعی انداختند.

شنبه روز اصلی گرامیداشت این کشتاری است که به گفته مورخان تلخترین کشتار قرن بیستم اروپا پس از جنگ دوم جهانی است.