بودجه جدید بریتانیا؛ سیاستهای ریاضتی تقویت می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بودجه جدید بریتانیا؛ سیاستهای ریاضتی تقویت می شوند

دولت محافظه کار دیوید کامرون در بریتانیا بار دیگر در بودجه سال ۲۰۱۵ این کشوراولویت سختگیریهای شدید اقتصادی را مدنظر قرار داده است.

وزیر دارایی بریتانیا، جورج اوزبورن، در معرفی بودجه سال ۲۰۱۵ بار دیگر از کاهش ۱۲ میلیارد پوندی بودجه بخش دولتی گفت:
“این بودجه ای است برای بریتانیایی که کار می کند. برای اینکه مجبور نباشیم در ۵ سال آینده مالیاتها را افزایش دهیم و یا از حقوقها کم کنیم. ما اقتصادی می خواهیم که در آن حقوقها بالا هستند و مالیاتها هم چنان پایین خواهند ماند تا مردم در رفاه بمانند.”

منتقدان دولت محافظه کار می گویند کاهش مالیاتها تنها در خدمت شرکتهای بزرگ قرار خواهد گرفت و طبقه متوسط و محروم را دچار مشکل می کند چرا که بودجه خدمات دولتی بطور قابل توجهی کاهش می یابد.