ستارگان مشهور برزیلی به کمک کودکان ناتوان می آیند

ستارگان مشهور برزیلی به کمک کودکان ناتوان می آیند

نیمار و دیگر ستاره های مشهور باشگاههای فوتبال برزیل و بارسلون به کمک کودکان معلول می آیند تا آنها برای اولین بار در زندگیشان فوتبال بازی کنند. بسیاری از این کودکان قادر به راه رفتن نیستند و هرگز در گذشته این فرصت را نداشته اند که فوتبال بازی کنند. این برنامه در \رایا گراند در جنوب شرق برزیل اجرا شد.

نیمار و دیگر ستاره های مشهور باشگاههای فوتبال برزیل و بارسلون به کمک کودکان معلول می آیند تا آنها برای اولین بار در زندگیشان فوتبال بازی کنند. بسیاری از این کودکان قادر به راه رفتن نیستند و هرگز در گذشته این فرصت را نداشته اند که فوتبال بازی کنند. این برنامه در \رایا گراند در جنوب شرق برزیل اجرا شد.

تازه‌ترین ویدیو