در جستجوی اروپا؛ مرگ دوباره مهاجران اینبار در دریای اژه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
در جستجوی اروپا؛ مرگ دوباره مهاجران اینبار در دریای اژه

به گفته مقامهای یونانی بیش از ۱۵ نفر از مهاجران غیرقانونی در دریای اژه جانشان را از دست داده اند.

این مهاجران از ترکیه عازم یونان و اروپا بودند که در میانه راه قایقشان دچار مشکل می شود از ۴۰ مسافر قایق تنها ۲۱ نفر نجات پیدا می کنند.

چهار نفر همچنان ناپدید هستند. مقامات یونانی می گویند نجات این افراد بواسطه کمکهای گارد ساحلی ترکیه و یونان میسر شده است.

موج مهاجرت بسوی اروپا از طریق دریای مدیترانه در سال اخیر روند تصاعدی پیدا کرده است و پای بیش از۳۵ هزار نفر را تنها در سال جاری به اروپا باز کرده است.