دستگیری دوازده نفر در ارتباط با حادثه تروریستی تونس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری دوازده نفر در ارتباط با حادثه تروریستی تونس

خبر کوتاه

مقامات تونس اعلام کردند که دوازده نفر را در ارتباط با حمله تروریستی هتل ساحلی شهر سوس و کشتار گردشگران خارجی دستگیر کرده اند. این افراد مظنون به همکاری با سیف الدین رزقی مهاجم کشته شده این حمله هستند.

نیروهای امنیتی همچنان در تعقییب دو تروریست عامل حمله خونبار موزه باردو هستند که همراه با سیف الدین رزقی در یک اردوگاه در لیبی تعلیم نظامی دیده بودند. گمان می رود که عاملان این دو حمله متعلق به یک گروه باشند.