اعتصاب فرانسویان در بندر کاله؛ فرصتی برای پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب فرانسویان در بندر کاله؛ فرصتی برای پناهجویان

خبر کوتاه

کارکنان فرانسوی کشتی هایی که تردد و حمل نقل را در دو سوی کانال مانش بین فرانسه و انگلستان ممکن می سازند بار دیگر در بندر کاله فرانسه دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب باعث ترافیک سنگین کامیونها و توقف حمل و نقل در این بندر شده است.

برای هزاران پناهجویی که در بندر کاله در شرایطی دشوار و با امید رسیدن به بریتانیا زندگی می کنند، این اعتصاب فرصتی را فراهم کرده تا در هوای بسیار گرم تابستان، بختشان را بیازمایند.

بسیاری از پناهجویانی که وارد کامیونهای راهی انگلستان می شوند، توسط پلیس پیدا شده و از رویای رسیدن به آنسوی کانال مانش باز می مانند، تعدادی اندک اما موافق می شوند.