شارل پاسکوآ، یکی از مشهورترین گلیستهای فرانسه درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شارل پاسکوآ، یکی از مشهورترین گلیستهای فرانسه درگذشت

شارل پاسکوآ، سیاستمدار کهنسال فرانسوی روز دوشنبه در سن ۸۸ سالگی درگذشت. وی یکی از مشهورترین گلیست های فرانسه بود.

شارل پاسکوآ علاوه بر هدایت وزارت کشور فرانسه طی دو دوره در فاصلۀ سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ و ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، سمت های دیگری مانند سناتور، نمایندۀ اروپا و نمایندۀ مجلس این کشور را در سالهای عمر سیاسی خود به عهده داشت.

شارل پاسکوآ دو بار در برابر دستگاه عدالت فرانسه قرار گرفته و به اتهام فروش اسلحه به آنگولا و همچنین تامین غیرقانونی هزینۀ مبارزات انتخاباتی به زندان محکوم شده بود.

وی در سال ۲۰۱۰ به اتهام تامین مالی کارزار انتخاباتی برای ورود به پارلمان اروپا در سال ۱۹۹۹ به هجده ماه حبس تعلیقی و همچنین یکسال زندان برای دست داشتن به “صادرات غیرقانونی سلاح و ابزار امنیتی” محکوم شده بود.