رانندگان خشمگین تاکسی، ترافیک پاریس را مختل کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
رانندگان خشمگین تاکسی، ترافیک پاریس را مختل کردند

روز پنجشنبه، رانندگان تاکسی فرانسوی ترافیک را در بسیاری از شهرهای این کشور مختل کردند. گروه زیادی از رانندگان تاکسی که به استفاده از سامانه اوبرپوپ اعتراض داشتند، جاده کمربندی پاریس و جاده های منتهی به فرودگاههای این شهر را مسدود کردند.

شرکت آمریکایی اوبر با ارائه یک نرم افزار به نام اوبرپوپ اجازه ارتباط میان مسافران و رانندگان شخصی را می دهد. هزینه استفاده از خودروهای این شرکت برای مسافران کمتر است به همین علت مسافران از این طرح استقبال کرده اند، اما این مساله خشم رانندگان تاکسی را برانگیخته است.

خدمات خودرو کرایه وبر در پاریس قانونا ممنوع است، اما همچنان به طور غیرقانونی انجام می شود.

رانندگان تاکسی فرانسوی همچنین به فعالیت مؤسسات کرایه خودرو با راننده نیز اعتراض دارند. این مؤسسات قانونی اند ولی از آنجا که کرایه کمتری از مسافران دریافت می کنند، رقیب تاکسی داران به حساب می آیند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که شکایتی را به نفع صنف رانندگان تاکسی، تسلیم دادگستری این کشور کرده است.