تدابیر اضطراری در پاکستان؛ گرمازدگی در سند و کراچی قربانی می گیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تدابیر اضطراری در پاکستان؛ گرمازدگی در سند و کراچی قربانی می گیرد

موج گرمای بی سابقه در پاکستان در روزهای اخیر جان صدها نفر را گرفته و دولت را مجبور به اتخاذ تدابیر اضطراری کرده است. شمار قربانیان که اغلب افراد کهنسال و کم بضاعت هستند حداقل ۴۵۰ نفر اعلام شده است.

کمبود و قطعی جریان برق و بی حرکت ماندن پنکه ها آن هم در گرمای کم سابقه ۴۵ درجه سانتیگراد مشکل اصلی است که بالطبع نارسایی در امر آب رسانی را نیز به دنبال می آورد.

زبیر علی از ساکنان کراچی از قطعی ممتد جریان برق و نامعلوم بودن زمان قطع و وصل شدن آن شکوه و ناله می کند و می گوید نرسیدن به موقع آمبولانس باعث مرگ پدر خانواده ای شده است که وی او را به چشم خود دیده است.

ماه رمضان نیز فرا رسیده است و گرمازدگی ساکنان ایالت سند بویژه ساکنان کراچی، مرکز این ایالت و بزرگترین شهر پاکستان را سخت می آزارد.

در دمای بالاتر از ۴۱ درجه سانتیگراد فعالیت عادی بدن انسان رفته رفته متوقف می شود. آنانی که در گرمای طاقت فرسا زودتر از سایرین جان می بازند اغلب افراد فقیر و بی خانمانی هستند که به وسایل سرمازا دسترسی ندارند.

گرمای بی سابقه در هند، در همسایگی پاکستان ماه گذشته جان حدود هزار و هفتصد نفر را گرفت.