اندونزی حکم اعدام شهروند فرانسه را لغو نکرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اندونزی حکم اعدام شهروند فرانسه را لغو نکرد

درخواست عفو سرژ عتلاوی شهروند فرانسه که در ارتباط با مواد مخدر در اندونزی زندانی است روز دوشنبه از سوی دادگاه این کشور رد شد و حکم اعدام او لغو نگردید. وکلای وی امیدوارند با راه حلی قضایی حکم اعدام را به تعویق بیاندازند.

قوانین اندونزی در ارتباط با مواد مخدر یکی از سختگیرانه ترین قوانین دنیاست. این کشور ماه آوریل گذشته هفت قاچاقچی مواد مخدر را به جوخه های اعدام سپرد.

دو نفر از این اعدامیان استرالیایی بودند و جاکارتا تا دقیقه آخر به درخواست های مکرر دولت و نخست وزیر استرالیا برای توقف اعدام اعتنایی نکرد.

آقای عتلاوی حدود 10 سال پیش در یک محل تولید اکستاسی در تانگِرانگ، واقع در حومه جاکارتا، پایتخت دستگیر شد.