نبرد بیلبوردهای مخالف و حامی مهاجران در مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نبرد بیلبوردهای مخالف و حامی مهاجران در مجارستان

«اگر به مجارستان بیایید باید از قوانین ما تبعیت کنید» ، «اگر به مجارستان بیایید نمی توانید صاحبِ کارهای ما بشوید» اینها مضمونِ بیلبوردهای ضد مهاجرتِ دولت مجارستان است.

اما آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز در مقابله با این اقدامات، اخیراً یک کارزار تبلیغاتی برای ترقّی موفقیت آمیز پناهندگان در مجارستان راه اندازی کرده و در صدد است بیلبوردهایی در حمایت از حقوق پناهندگان تهیه کند.

کیتی مک گینزی که سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور اروپای مرکزی است، می گوید: «چیز عجیب در مجارستان این است که در بسیاری از کشورها وقتی بیگانه هراسی وجود دارد، معمولاً از سوی احزابِ حاشیه و احزاب دست راست و گروههای جانبی مطرح می شود، در مجارستان، عجیب آن است که خود دولت سعی دارد بیگانه هراسی را برانگیزد، اما چیزی که واقعاً دلگرم کننده است، دیدنِ واکنش عموم نسبت به آن و همچنین خواستِ همگانی مبنی بر پشتیبانی از آن است.»

زولتان کوواچ سخنگوی دولت مجارستان می گوید: «ما شاهد این بوده ایم که بیش از پنجاه هزار نفر به شکل غیرقانونی به مجارستان و بنابراین به مرزهای اروپا وارد شده اند. این به معنی یک فشار شدید و بی سابقه بر اروپا و هر عضو اتحادیه اروپا است. باید به شکلی متفاوت با این مشکل روبرو شویم. ما رویکردِ اتحادیه اروپا به مهاجرت را درک می کنیم، ممکن است که موفقیتهایی هم در برخی از موارد وجود داشت باشد. اما با این تعداد و این شرایط ، موضوع کاملاً چیز دیگری است.»

رفتار دولت این کشور در مقابله به مهاجرت در حالی است که مهاجران بسیاری در مجارستان زندگی و کار می کنند. به عنوان نمونه بسیاری از بازیکنانِ تیم ملی کریکتِ مجارستان را مهاجرانی از کشورهای افغانستان و پاکستان تشکیل می دهند.