شورشیان مسلمان فیلیپین ده ها قبضه سلاح را تسلیم دولت کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شورشیان مسلمان فیلیپین ده ها قبضه سلاح را تسلیم دولت کردند

خبر کوتاه
گروه شورشی جبهه آزادیبخش اسلامی مورو، بزرگترین گروه شورشی مسلمان در فیلیپین روز سه شنبه در مراسمی با حضور بنی نیو آکینو، رئیس جمهوری، ده ها قبضه سلاح را تسلیم دولت کرد. این حرکت بخشی از توافق بعمل آمده در دستیابی به صلح است. گروهی از نمایندگان بدلیل کشتار تعدادی از ماموران پلیس با این توافق مخالفند.