کاوشگر فیله بیدار شد و به زمین سلام کرد

کاوشگر فیله بیدار شد و به زمین سلام کرد
نگارش از Euronews

کاوشگر فیله بعد از گذشت چند ماه از فرود به روی ستارۀ دنباله دار “پی ۶۷” یا چوری، دوباره بیدار شد و پیام خود را به زمین ارسال کرد. به گفتۀ متخصصان

کاوشگر فیله بعد از گذشت چند ماه از فرود به روی ستارۀ دنباله دار “پی ۶۷” یا چوری، دوباره بیدار شد و پیام خود را به زمین ارسال کرد. به گفتۀ متخصصان مرکز فضایی اروپا، این کاوشگر که در ماه نوامبر گذشته توسط سفینۀ روزتا به این ستاره دنباله دار انتقال یافت، طی این مدت به دلیل عدم شارژ باتری ها امکان از سرگیری فعالیت های تعیین شده را نداشت.

کارشناسانی که طرح تحقیقاتی به روی چوری را دنبال می کنند فعال شدن دوبارۀ این کاوشگر در نتیجۀ نزدیک شدن این ستارۀ دنباله دار به خورشید و شارژ شدن باتری های فیله را پیش بینی کرده بودند.

مت تیلور، یکی از متخصصان طرح روزتا در سازمان فضایی اروپا می گوید: «ما سعی می کنیم بعضی از برنامه هایی را که در نوامبر انجام داده ایم، تکرار کنیم. [فیله] اولین مرحله از برنامۀ علمی اش را در نوامبر و بعد از فرود پشت سر گذاشت. این کاوشگر طوری طراحی شده که بتواند غیرفعال شود و به خواب زمستانی فرو برود. تمام مدت [فیله] در خواب زمستانی بود. بعضی از فعالیت هایی را که موفق به انجام آنها در این مدت نشده بودیم، آغاز خواهیم کرد. فیله قبلا حفاری هایی انجام داده اما نیاز داریم برای به دست آوردن مواد بیشتری از سطح [پی ۶۷] دوباره حفاری کنیم. حالا وارد مرحله ای می شویم که نام آن را علم بلندمدت گذاشته ایم. این همان چیزی است که مدتها منتظرش بودیم. این همۀ اخبار است.»

فیله بعد از هفت ماه، به مدت ۲ دقیقه با روزتا ارتباط برقرار کرده است که به گفتۀ مسئولان سازمان فضایی اروپا، ۴۰ ثانیه از این ارتباط به شکل داده های روشن، قابل فهم و دریافت بوده اند.

کاوشگر فیله به کپسول های خورشیدی مجهز است و به گفتۀ دانشمندان این مرکز فضایی، به دلیل قرار گرفتن در پناه یک صخره به هنگام فرود، تاکنون امکان شارژ این باتری های خورشیدی وجود نداشته است.

این کاوشگر پس از یک سفر ۱۰ ساله سوار بر روزتا، سرانجام روز دوازدهم نوامبر سال گذشته، از این سفینه جدا شد و به روی سطح ستارۀ دنباله دار چوری یا پی ۶۷ قرار گرفت.

برنامۀ ارسال یک کاوشگر به سطح این ستارۀ دنباله دار از سال ۱۹۹۳ در سازمان فضایی اروپا و با بودجه ای بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو آغاز شد. ماموریت روزتا در پایان دسامبر ۲۰۱۵ پایان می یابد اما دانشمندانی این طرح از امکان تمدید ماموریت این کاوشگر سخن می گویند.

مطالب مرتبط