روزتا تئوری ستارهای دنباله دار بعنوان منبع آب در زمین را رد می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روزتا تئوری ستارهای دنباله دار بعنوان منبع آب در زمین را رد می کند

خبر کوتاه
آزمایشات کاوشگر روزتا بر تئوری دانشمندانی که ستاره های دنباله دار را منبع آب در زمین می دانند، خط بطلان می کشد.

تحلیل آزمایشات انجام شده توسط کاوشگر روزتا که اطلاعات آن را از طریق امواج به زمین ارسال کرده حاکی است مولکولهای آب سیاره زمین نسبت به آنچه در ستاره های دنباله دار یافت می شود هیدروژن کمتری دارد.