مذاکره در بروکسل و نگرانی در آتن

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
مذاکره در بروکسل و نگرانی در آتن

مردم در یک بازار محلی در پایتخت یونان از نگرانی خود نسبت به گفتگوهای مقامات این کشور با وام دهندگان خارجی می گویند. دولت یونان امید دارد بعد از پایان گفتگوی جاری با بستانکاران، از خطر ورشکستگی اقتصادی نجات پیدا کند.

یکی از شهروندان یونانی که بیکار است می گوید: «اقدامات آنها آن قدر سختگیرانه است که همه رنج می بریم. از همه سخت تر برای فرزندان ماست. هیچ کاری نیست که بتوانیم انجام دهیم. به هیچ کس اعتماد نداریم، نه به نخست وزیر قبلی ساماراس، نه به نخست وزیر جدید سیپراس».

یکی از فروشندگان این بازار می گوید: «من چهل سال است که اینجا کار می کنم. هرگز چنین بحرانی ندیده ام. چند تن چند تن جنس می فروختیم، حالا یک جعبه هم نمی فروشیم چون مردم پول ندارند.»

یک شهروند دیگر نیز می گوید: «این که بگوییم می خواهیم در منطقه یورو بمانیم اما نیازی به تدابیر اقتصادی جدید نداریم، بی معنی است. باید ذهنیت مان را درست کنیم. یا باید هر کاری به ما گفتند انجام بدهیم و تدابیری را که می خواهند بپذیریم و اعمال کنیم یا این که گفتگو کنیم و خطر بیرون آمدن از یورو را بپذیریم.»

اگر یونان اصلاحات اقتصادی مورد نظر اروپا را اعمال نکند، نمی تواند کمک هفت و دو دهم میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را دریافت کند.