پای شکسته دیو گرول و کنسرت فراموش نشدنی گوتنبرگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پای شکسته دیو گرول و کنسرت فراموش نشدنی گوتنبرگ

خبر کوتاه

دیو گرول، خواننده گروه «فو فایترز» که در جریان کنسرت روز جمعه در گوتنبرگ سوئد از ناحیه پا راست دچار شکستگی شد، پس از آنکه به بیمارستان رفت و پایش را گچ گرفت به سالن کنسرت بازگشت و دل هوادارانش را بدست آورد.