هواداران حزب پودموس شهردار سه شهر مهم اسپانیا شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هواداران حزب پودموس شهردار سه شهر مهم اسپانیا شدند

مانویلا کارمنا شهردار مادرید، پایتخت اسپانیا شد.

وی در انتخابات شهرداری ها در فهرست حزب چپگرای “اکنون اسپانیا” بود و از سوی حزب پودموس پشتیبانی می شد. این قاضی پیشین مقام دوم را در این انتخابات کسب کرد و با ائتلاف احزاب چپگرا به شهرداری پایتخت اسپانیا رسید.

خانم کارمنای هفتاد و یک ساله در انتخابات روز شنبه توانست بیست و نه رای از مجموع پنجاه و هفت کسب کند.

وی از سال ۱۹۹۱هر دوره عضو شورای شهر مادرید بوده است.

خانم کارمنا در نخستین نطقش به عنوان شهردار پایتخت اسپانیا گفت: «ما خدمتگزار مردم مادریدیم. اینجاییم چون آنها ما را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند. نمی توانیم فراموش کنیم، ما در خدمت آنانیم. می خواهم تاکید و تکرار کنم که می خواهیم به حرف مردم باشیم.»

در دو شهر مهم بارسلون و والنسیا نیز افرادی که از سوی حزب پودموس حمایت می شدند به سمت شهردار انتخاب شدند. در بارسلون اد کولئو از حزب پودموس توانست اکثریت رای اعضا را به دست بیاورد و شهردار این شهر شود.

حزب پودموس در انتخابات اخیر اسپانیا توانست با جذب آرای دو حزب سنتی اسپانیا موفقیت تاریخی به دست بیاورد.