مقام یونانی: بی توجهی یونکر به تماس تلفنی سیپراس صحت ندارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقام یونانی: بی توجهی یونکر به تماس تلفنی سیپراس صحت ندارد

گزارش ها حاکی است ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تماس تلفنی الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان را بی پاسخ گذاشته است.

الکسیس سیپراس همزمان با انتشار این خبر، روز شنبه و در آستانه نشست پیش رو در بروکسل، با رهبران آلمان و فرانسه در ویدئوکنفرانسی گفتگو کرد.

یک مقام یونانی بدون اشاره به جزییات ویدئوکنفرانس گفت که تبادل نظر رهبران در فضایی آرام و خوب انجام شده است. وی اما سر باز زدن یونکر از پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر چپگرای یونان را رد کرد.

خبر بی توجهی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به تماس تلفنی نخست وزیر یونان پس از آن منتشر شد که وی در پارلمان یونان، طرح پول در برابر اصلاحات اقتصادی کمیسیون اتحادیه اروپا برای حل بحران کشورش را غیرواقع بینانه و بیهوده خواند.