برپایی مراسم سالگرد سرکوب "تیان آنمن" در چین

برپایی مراسم سالگرد سرکوب "تیان آنمن" در چین
نگارش از Euronews

همزمان با سالگرد سرکوب تظاهرات دموکراسی خواهان در میدان “تیان آنمن” پکن، هزاران تن در هنگ کنگ نیز با روشن کردن شمع تجمعی گسترده برپا کردند. بر اساس

همزمان با سالگرد سرکوب تظاهرات دموکراسی خواهان در میدان “تیان آنمن” پکن، هزاران تن در هنگ کنگ نیز با روشن کردن شمع تجمعی گسترده برپا کردند.

بر اساس گزارش ها، این تجمع صلح آمیز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و شرکت کنندگان در آن مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند.

این تجمع در حالی برگزار شد که روز ۱۷ ژوئن رای گیری در مورد بسته پیشنهادی برای انتخاب مدیر اجرایی دولت شهر پکن برگزار می شود. بسیاری از هنگ کنگی ها لیست پیشنهادی دولت را قبول ندارند .

۲۶ سال از زمانی که تانک های ارتش چین روی دانشجویان تظاهرکننده در میدان “تیان آنمن” در پکن آتش گشودند، می گذرد.

روز چهارم ژوئن سال ۱۹۸۹ میلادی دولت چین تانک هایی را برای سرکوب دانشجویانی اعزام کرد که خواستار برقراری دموکراسی در کشورشان بودند.
با گذشت سالها هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در دسترس نیست. سازمان های حقوق بشری تخمین می زنند که بین چند صد تا چند هزار تن کشته شده باشند.

مطالب مرتبط