نمایشگاه «روسیه جدید» در مسکو

نمایشگاه «روسیه جدید» در مسکو
نگارش از Euronews

خبر کوتاه طراحان جوان روس روز چهارشنبه در مسکو با تلفیقی از طرح های کوکوشکین، ماسک های تنفس و نمادهایی از ولادیمیر پوتین، نمایشِ مد جسورانه ای را

خبر کوتاه

طراحان جوان روس روز چهارشنبه در مسکو با تلفیقی از طرح های کوکوشکین، ماسک های تنفس و نمادهایی از ولادیمیر پوتین، نمایشِ مد جسورانه ای را برگزار کردند.

این نمایش، در قالب مسابقاتی سراسری بود که با حمایت دولت روسیه و با نام “روسیه جدید” و در نزدیکی پارلمان این کشور برگزار می شود. آغاز، امپراتوری روسیه، پیروزی، دهه نود و روسیه جدید، پنج عنوان موضوعی این نمایشگاه هستند.

مطالب مرتبط