تاجر بنگلادشی به اتهام قتل محاکمه خواهد شد

تاجر بنگلادشی به اتهام قتل محاکمه خواهد شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه سوهل رنا، تاجر بنگلادشی مالک کارخانه پوشاک “رانا پلازا” است که ساختمان هشت طبقه اش در سال ۲۰۱۳ میلادی فرو ریخت. بر اثر آن حادثه که بزرگترین

خبر کوتاه

سوهل رنا، تاجر بنگلادشی مالک کارخانه پوشاک “رانا پلازا” است که ساختمان هشت طبقه اش در سال ۲۰۱۳ میلادی فرو ریخت. بر اثر آن حادثه که بزرگترین فاجعه تاریخ صنعت پوشاک بنگلادش بود بیش از ۱۱۰۰ نفر کشته شدند.

مطالب مرتبط