تاریخ برگزاری انتخابات دانمارک مشخص شد

تاریخ برگزاری انتخابات دانمارک مشخص شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه نخست وزیر دانمارک تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. بر این اساس روز هجدهم ژوین این انتخابات برگزار خواهد شد. نظرسنجی

خبر کوتاه

نخست وزیر دانمارک تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.

بر این اساس روز هجدهم ژوین این انتخابات برگزار خواهد شد.

نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب مخالف دولت بخت بیشتری برای پیروزی دارند.

مطالب مرتبط