آلمانی ها، بهترین جنگلبان ها

آلمانی ها، بهترین جنگلبان ها

مسابقات دانشجویی دانشکده های کشاورزی و جنگلداری کشورهای اروپایی از بیستم تا بیست و چهارم ماه مه در لوای استونی برگزار شد.

مسابقات دانشجویی دانشکده های کشاورزی و جنگلداری کشورهای اروپایی از بیستم تا بیست و چهارم ماه مه در لوای استونی برگزار شد.

در این رقابت ها دانشجویان آلمانی توانستند رتبه نخست را کسب کنند.

تازه‌ترین ویدیو