رنگین کمان افقی در آسمان ژاپن.

رنگین کمان افقی در آسمان ژاپن.

سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده رنگین کمانی به صورت افقی حوالی ساعت ده و سی دقیقه صبح روز جمعه بر فراز آسمان استان شیزوئوکا واقع در مرکز ژاپن و چندین نقطه دیگر این کشور مشاهده شد. به گزارش این سازمان، رنگین کمان از انکسار نور خورشید بر اثر عبور از کریستال های کوچک یخی موجود در لایه های نازک ابر و نیز رطوبت باقی مانده در هوا تشکیل می شود. پدیده جوی دیگر قابل مشاهده در روز جمعه هاله ای بود که دور خورشید را فراگرفت.

سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده رنگین کمانی به صورت افقی حوالی ساعت ده و سی دقیقه صبح روز جمعه بر فراز آسمان استان شیزوئوکا واقع در مرکز ژاپن و چندین نقطه دیگر این کشور مشاهده شد. به گزارش این سازمان، رنگین کمان از انکسار نور خورشید بر اثر عبور از کریستال های کوچک یخی موجود در لایه های نازک ابر و نیز رطوبت باقی مانده در هوا تشکیل می شود. پدیده جوی دیگر قابل مشاهده در روز جمعه هاله ای بود که دور خورشید را فراگرفت.

تازه‌ترین ویدیو